TỔ HỢP NHÀ HÀNG – 40 PHÙNG KHẮC KHOAN – PHƯỜNG ĐAKAO- QUẬN 1- TPHCM