Hệ thống Quản lý Chất lượng 

 • Tiến hành chuẩn hoá, đổi mới và duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018 và ISO 14001: 2015 trên toàn công ty. 
 • Đảm bảo nghiên cứu kỹ các yêu cầu của khách hàng để thực hiện dự án đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ. 
 • Thiết lập kế hoạch quản lý chất lượng của từng dự án và thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu luật định, chế định thích hợp.
 • Không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ về chuyên môn, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 
 • Không ngừng đầu tư thiết bị hiện đại, cập nhật công nghệ tiên tiến, ứng dụng vào công tác quản lý doanh nghiệp và thi công công trình để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng công trình. 
 • Nỗ lực thực hiện các cam kết xây dựng những công trình đạt yêu cầu về tính thẩm mỹ, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và đúng tiến độ, mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Hệ Thống Quản Lý  An Toàn – Sức Khỏe và Môi Trường

 • Cung cấp điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh nhằm ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật có liên quan tới công việc.
 • Cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Cung cấp cho người lao động đầy đủ kiến thức và kỹ năng về Chất lượng, Sức khỏe nghề nghiệp & An toàn và Môi trường trước khi làm việc.
 • Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến chất lượng, an toàn, môi trường và các yêu cầu của khách hàng.
 • Xây dựng và thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu để đảm bảo cải tiến liên tục.
 • An toàn trên hết và đảm bảo người lao động có quyền từ chối trong điều kiện không an toàn.
 • Tham vấn và tham gia của người lao động và / hoặc đại diện của họ và các bên liên quan khác về các vấn đề EHS.
 • Cam kết phát triển bền vững bằng cách sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tìm cách giảm tiêu thụ, tái chế ở những nơi không thể tái sử dụng, giảm thiểu sản lượng chất thải và phát thải.