Liên hệ


  TRỤ SỞ CHÍNH POWERTEC

  Địa chỉ: 44 Đường 46, Phường 10, Quận 6. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại:   (84-8)6297 1336

  Đường dây nóng:        (84)902 994 887

  Email:    [email protected]

   

  Vui lòng liên hệ với Phòng Kinh doanh của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào:

  Thanh Lê (Mr.) | Giám đốc điều hành

  Di động: 0902 994 887

  ĐT: (848) 6297 1336  –  Fax: (848) 6297 2901

  Email:  [email protected]