Hoạt Động Ngoài Giờ Của Powertec.

Thông Điệp Chúng Tôi:

“LÀM HẾT VIỆC – CHƠI HẾT MÌNH:

PWT Team building

Khai Trương Đầu Năm

Tất Niên Cuối Năm