Ban Lãnh Đạo

Thúc đẩy một môi trường làm việc bền vững và tiến bộ cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi là thành viên.

LÊ TẤN THÀNH
Giám đốc điều hành

NHUYỄN VĂN HẸN
Giám đốc dự án

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Trưởng phòng thiết kế

Ban lãnh đạo Powertec E&C Co., LTD tự chịu trách nhiệm về văn hóa và tầm nhìn của công ty. Văn hóa Powertec E&C Co., LTD tôn vinh và khen thưởng tinh thần đồng đội, sự cam kết và thái độ ‘có thể làm được’, đồng thời chúng tôi tin chắc rằng thành công của chúng tôi bắt nguồn từ đội ngũ đa dạng và mạnh mẽ hỗ trợ các nhà lãnh đạo của chúng tôi