Hồ Sơ Năng Lực

Tải hồ sơ năng lực của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

POWERTEC E&C CO., LTD. MST: 0310118308

44 Street 46 | Ward 10 | District 6 | Ho Chi Minh City | Vietnam. Website: www.powertec.com.vn
Hotline: 0828 6297 1336 – 0902 994 887