Chất Lượng

Hệ thống Quản lý Chất lượng của chúng tôi đang cố gắng đạt được mục tiêu Zero Defects cho mỗi dự án

Công ty tận tâm với chính sách chất lượng nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của công ty là luôn đạt được mức độ hài lòng cao của khách hàng. Cam kết triển khai hỗ trợ các hệ thống quản lý và vận hành kinh doanh là điều cần thiết để thực hiện mục tiêu đó.

Powertec E&C Co., LTD tin tưởng vào khái niệm khách hàng và nhà cung cấp cùng hợp tác trong việc theo đuổi chính sách này và không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ.

Chính sách chất lượng dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản:

  • Đảm bảo rằng chúng tôi xác định các yêu cầu một cách đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
  • Luôn xem xét các quy trình cung cấp dịch vụ, xác định khả năng xảy ra lỗi và thực hiện hành động cần thiết để loại bỏ chúng.
  • Mọi người đều hiểu cách thực hiện công việc của mình và thực hiện đúng ngay lần đầu tiên.

Để đảm bảo rằng chính sách được thực hiện thành công, nhân viên sẽ chịu trách nhiệm xác định các yêu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng các quy trình chính xác được tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu đó.

Các mục tiêu của chính sách này cần được đáp ứng và việc cải tiến liên tục được duy trì theo tinh thần của chính sách, sẽ được thiết lập, xác định, giám sát và đánh giá của ban lãnh đạo.

Các nguyên tắc và mục tiêu của chính sách chất lượng sẽ được truyền đạt và sẵn sàng cho nhân viên mọi lúc. Đào tạo sẽ là một phần không thể thiếu trong chiến lược để đạt được các mục tiêu.

Tất cả chúng tôi cam kết hoạt động liên tục theo tiêu chuẩn này và chúng tôi sẽ duy trì các đánh giá chất lượng cần thiết phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Công ty chúng tôi sẽ liên tục xem xét và cải thiện các dịch vụ của mình để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành một cách hiệu quả nhất về chi phí và kịp thời vì lợi ích của tất cả các khách hàng.

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi hiểu và thực hiện đầy đủ các chính sách và mục tiêu của Công ty và có thể thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả thông qua chương trình đào tạo và phát triển liên tục.