Ban Lãnh Đạo

Thúc đẩy một môi trường làm việc bền vững và tiến bộ cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi là thành viên.

Có kinh nghiệm, năng lực và tập trung vào giải pháp.

Mang đến nhiều kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng, Ban lãnh đạo Powertec E&C Co., LTD tự chịu trách nhiệm về văn hóa và tầm nhìn của công ty. Văn hóa Powertec E&C Co., LTD tôn vinh và khen thưởng tinh thần đồng đội, sự cam kết và thái độ ‘có thể làm được’, đồng thời chúng tôi tin chắc rằng thành công của chúng tôi bắt nguồn từ đội ngũ đa dạng và mạnh mẽ hỗ trợ các nhà lãnh đạo của chúng tôi.