Thiết kế

Powertec E&C Co., LTD được công nhận trên thị trường nhờ cung cấp các giải pháp thiết kế hiệu quả, bao gồm thiết kế vật lý, công thái học, dễ sử dụng và trực quan. Các kỹ sư thiết kế nhiều kinh nghiệm về mặt giải pháp của Powertec E&C Co., LTD, được hỗ trợ bởi các phần mềm hiện đại, cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hóa cho khách hàng dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Kỹ thuật cơ khí, điện và hệ thống cấp thoát nước (MEP) là một nghệ thuật của khoa học & nghệ thuật của việc lập kế hoạch, thiết kế và quản lý hệ thống cơ điện lạnh. Cho dù bạn đang xây dựng một tòa nhà mới hay cải tạo một tòa nhà hiện có, Powertec E&C Co., LTD đều có chuyên môn kỹ thuật để giúp bạn từng bước thực hiện:

  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế chi tiết
  • Tài liệu kỹ thuật
  • Cải tiến kỹ thuật