• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline: +84-902 994 887

Tầm nhìn

Trong năm 2015, Powertec sẽ trở thành người đại diện cho nhà cung cấp giải pháp M & E, hoàn thiện hệ thống quản lý phát triển bền vững trong hợp tác với một phạm vi đa dạng của các bên liên quan bao gồm nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp, và để thực hành các hoạt động phát triển bền vững, ngoài việc hoàn thành các buổi biểu diễn tài chính.

 

Sứ mệnh

 

Tạo ra giá trị cao hơn bằng cách thực hiện tất cả các quy trình bao gồm lập kế hoạch dự án để bảo trì.
Đóng góp vào sự an sinh của nhân loại và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội bằng cách thực hành quản lý minh bạch, đạo đức, môi trường, thịnh vượng và chia sẻ.
Hoạt động một mối quan hệ mở và trung thực với tất cả các khách hàng của chúng tôi và điều này bao gồm các quyết định, làm cho quy trình, đồng ý mục tiêu và dự đoán mục tiêu
Thực hiện cải tiến liên tục các dịch vụ và người của chúng tôi - một yếu tố chính trong thành công liên tục của chúng tôi.