• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline: +84-902 994 887

Sự phục hồi Featured

"Phục hồi khoản" thường được chứa trong tất cả các hợp đồng thuê thương mại hoặc văn phòng. Nó quy định rằng người thuê nhà là cần thiết để khôi phục lại các cơ sở điều kiện ban đầu của nó vào cuối của hợp đồng thuê.

Như một nhà thầu có kinh nghiệm, thân thiện và cẩn thận, Powertec đảm bảo rằng chúng tôi có thể xử lý dự án lập kế hoạch lịch trình làm việc ban đầu để bàn giao. Với kế hoạch thích hợp và điều phối, chúng tôi cung cấp sự hài lòng của khách hàng và cung cấp nhiều hơn thì dự kiến

Với đội ngũ chuyên gia phục hồi, Powertec có thể giúp đỡ mà bạn có thể tập trung vào văn phòng mới / cửa hàng của bạn. Đồng thời theo dõi tiến độ công việc phục hồi trong sự thoải mái của văn phòng mới / cửa hàng của bạn.

Với công việc sẽ liên quan nhiều đến công việc MEP, chúng tôi tin rằng sự lựa chọn là rõ ràng.