• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline: +84-902 994 887

CNTT & Truyền thông, an ninh và hệ thống âm thanh trực quan Featured

CNTT & Truyền thông, an ninh và âm thanh dịch vụ trực quan được cung cấp bởi một đội ngũ chuyên gia làm việc cùng nhau để tạo ra nhà nước-of-the-nghệ thuật các giải pháp cho nhu cầu kỹ thuật phức tạp và cơ hội trong các tòa nhà / văn phòng.

Dịch vụ chính của chúng tôi là:
• Bảo mật
• CNTT và truyền thông
• Hệ thống âm thanh hình ảnh